Vägledning & kurser

Andas andlighet

Följ med på en resa in i framtiden, i nuet och tillbaka till tidigare liv. Lyssna inåt, vad viskar din själ? Är du på rätt väg i livet? Har du svårt att höra hjärtats röst? Det är i så fall inte underligt i tider av stress och mental aktivitet. Ibland behöver vi stanna upp ett tag, ta ett djupt andetag och landa i oss själva. Landa mjukt och säkert i en värld där det finns enormt mycket att upptäcka. Den här dagen är skapad för dig som längtar efter en djupare insikt i din vackra själs historia.

Månskensmagi

Välkommen till en magisk afton. När månen är full och kvällen som vackrast är det både trolskt och magiskt i vår natur och som gjort för magi. Vid fullmåne flödar de psykiska krafterna vilket gynnar alla former av magi. Denna kväll använder vi månens starka kraft till det som är viktigast för var och en av oss just nu.

Tarot

Att använda Tarotkorten är en form av spådom, en rituell eller ceremoniell handling och meditation. Även om syftet med läggningen är en del i en terapeutisk process eller ett sätt att förstå det förflutna, det nuvarande eller framtiden så påverkar inte detta tarotkortens grundläggande funktion. Det engelska ordet för att spå är "divination" vilket betyder "från det gudomliga". Det innebär att man söker en kommunikation med högre intelligenser eller väsen.

Vägledning

Vägledning med hjälp av de magiska Tarot-korten I hela mitt liv har jag haft gåvan att se och förnimma budskap som inte alla kan uppfatta. Min mamma var känd astrolog och synsk. Många bakåt i släkten har haft samma gåva. Jag tror vi alla någon gång i livet är i behov av vägledning. Det kan handla om relationer, bostad, jobb, hälsa eller frågor om val i livet. Jag jobbar under absolut tystnadsplikt och tolkar korten för dig samtidigt som jag ofta får budskap från andra sidan

"Everything comes to you in the right moment. Be patient"

 

Tarot & Magi


Att använda Tarotkorten är en form av spådom, en rituell eller ceremoniell handling och meditation. Även om syftet med läggningen är en del i en terapeutisk process eller ett sätt att förstå det förflutna, det nuvarande eller framtiden så påverkar inte detta tarotkortens grundläggande funktion.
Det engelska ordet för att spå är "divination" vilket betyder "från det gudomliga". Det innebär att man söker en kommunikation med högre intelligenser eller väsen. När man spår ställer man en fråga och låter svaret bestämmas av en tolkning av ett mönster som man antingen finner i naturen eller skapar genom en handling som att t.ex. göra en läggning med tarotkort.

Precis som inom drömtydningen finns det också inom Tarottolkningen en subjektnivå och en objektnivå. På objektnivån står de olika bildfigurerna för andra människor än betraktaren. På det sättet träffar man på sina arbetskamrater, barn, vänner, sin partner och så vidare i Tarots symbolgestalter.
På subjektnivån återspeglar varje bildfigur en del av betraktaren. Även om du spontant börjar tänka på din partner, dina barn eller dina arbetskamrater när du ser någon speciell bildfigur så är dessa associationer och figurer på subjektnivån ingenting annat än en samling symboler och aspekter som förkroppsligar dig själv.

Angel light & love!